شروع گفتگوبا مشاورین در تلگرام@videoprim_khalili
10

edius pro 9.30

EDIUS_9.30_3920

edius pro 9.30

edius pro 9.30 با این آپدیت امکانات جدیدی به ادیوس اضافه شده است

جریان حرکتی optical flow بهبود یافته و با کیفیت بالاتری میتوان سرعت حرکت را کم کرد

تقویت و امکان استفاده از GPUبرای کار روی فایلهای RAW

تقویت و بهبود عمل کرد با قدرت بیشتر و ساپورت کامل فایلهای ۵۰/۶۰P

تخیر رنگ مارکرها

بهبود کیفیت و سرعت در رندر

edius pro 9.30 edius pro 9.30

edius pro 9.30

دیدگاه کاربران

افزودن دیدگاه

ارسال دیدگاه