شروع گفتگوبا مشاورین در تلگرام@videoprim_khalili

حساب ها


شماره حساب ها

در هنگام واریز یا انتقال وجه مورد نظر خود از طریق خودپرداز یا غیره… لطفا دقت فرمایید که شماره حساب و نام صاحب حساب و بانک مقصد را بدرستی بررسی کرده و سپس اقدام به واریز مبلغ فرمایید . چنانچه به دلایلی عملیات پرداخت در صورت اشتباه به حساب غیر از جانب شما خواهد بود ، مدیریت ویدئو پریم هیچگونه مسولیتی در قبال مبلغ واریز شده به حساب غیر را نخواهد داشت . کلیه حسابهای بانکی زیر ، بنام پروین خلیلی می باشد.

 

شماره کارت بانک ملت بنام پروین خلیلی

۹۳۲۹ ۷۷۷۰ ۳۳۷۶ ۶۱۰۴

شماره کارت بانک کشاورزی بنام پروین خلیلی

۹۴۱۴ ۴۶۳۴ ۷۰۱۴ ۶۰۳۷